Tải trọng Kệ để hàng nặng

Tải trọng Kệ để hàng nặng

Kệ để hàng nặng là một trong những dòng kệ sắt được sử dụng trong các kho hàng của doanh nghiệp có tầm quy mô lớn như: kho lạnh, kho hàng linh kiện điện tử, kho vải, kho các siêu thị, v.v…

Tùy từng loại hàng hóa của doanh nghiệp có sức chứa bao nhiều, nhà sản xuất kệ sắt sẽ đáp ứng đúng tiêu chuẩn ngành kệ để đạt hiệu quả cao nhất và an toàn cho người sử dụng.

+ Mức tải trọng theo loại hàng nặng từ 200 đến 300kg mỗi tầng.

+ Mức tải trọng theo loại hàng nặng từ 300 đến 400kg mỗi tầng.

+ Mức tải trọng theo loại hàng nặng từ 400 đến 500kg mỗi tầng.

+ Mức tải trọng theo loại hàng nặng từ 500 đến 600kg mỗi tầng.

+ Mức tải trọng theo loại hàng nặng từ 600 đến 700kg mỗi tầng.

+ Mức tải trọng theo loại hàng nặng từ 700 đến 800kg mỗi tầng.

Kích thước kệ để hàng nặng 4 tầng

+ Chiều cao : từ 1.5m đến 2m

+ Chiều dài : từ 1.5m đến 2m

+ Chiều rộng: từ 0.5m đến 1m

+ Số tầng : 4

Lợi ích của doanh nghiệp khi sử dụng sản phẩm kệ để hàng nặng

  • Phân bổ hàng hóa hợp lý, giúp giải quyết công việc nhanh
  • Lưu trữ hàng hóa được với số lượng lớn.
  • Kệ được thiết kế nhiều tầng tiết kiệm không gian

kệ để hàng nặng

 Các tin khác