chi tiết

  • KỆ V LỖ 50

  • Giá : Liên Hệ
  • Lượt xem : 1419
  • Mô tả :
    Chắc hẳn kệ kho chứa hàng xuất hiện nhiều tại những địa điểm như doanh nghiệp, xí nghiệp chuyên sản xuất một loại hàng hóa nào đó. Việc cần một loại thiết bị lưu trữ là rất cần thiết vì nó giúp cho doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí thuê kho bãi và giúp cho nhà kho thêm gọn gàng ngăn nắp.

Sản phẩm cùng loại

Kệ V Lỗ 01

Giá: Liên Hệ

KỆ V LỖ 02

Giá: Liên Hệ

Kệ V Lỗ 03

Giá: Liên Hệ

Kệ V Lỗ 04

Giá: Liên Hệ

KỆ V LỖ 05

Giá: Liên Hệ

KỆ V LỖ 06

Giá: Liên Hệ

Kệ V Lỗ 07

Giá: Liên Hệ

KỆ V LỖ 08

Giá: Liên Hệ

Kệ V Lỗ 09

Giá: Liên Hệ

KỆ V LỖ 10

Giá: Liên Hệ

KỆ V LỖ 11

Giá: Liên Hệ

Kệ V Lỗ 12

Giá: Liên Hệ