chi tiết

  • KỆ V LỖ 02

  • Giá : Liên Hệ
  • Lượt xem : 1810
  • Mô tả :
    Kệ v lỗ có cấu tạo bởi hai thành phần cốt lõi: thanh sắt v lỗ là chân trụ và mâm tôn (tên khác là mâm sắt, sàn tôn) đóng vai trò là tầng chứa hàng. Toàn bộ khung kệ được liên kết bằng hệ thống bu lông ốc vít cùng một số phụ kiện khác là baske góc (ke góc vuông), chân đế làm bằng nhựa để chống trầy sước nền.

Sản phẩm cùng loại

Kệ V Lỗ 01

Giá: Liên Hệ

Kệ V Lỗ 03

Giá: Liên Hệ

Kệ V Lỗ 04

Giá: Liên Hệ

KỆ V LỖ 05

Giá: Liên Hệ

KỆ V LỖ 06

Giá: Liên Hệ

Kệ V Lỗ 07

Giá: Liên Hệ

KỆ V LỖ 08

Giá: Liên Hệ

Kệ V Lỗ 09

Giá: Liên Hệ

KỆ V LỖ 10

Giá: Liên Hệ

KỆ V LỖ 11

Giá: Liên Hệ

Kệ V Lỗ 12

Giá: Liên Hệ

KỆ V LỖ 13

Giá: Liên Hệ